Ruční šití a zakázková výroba z kůže, kožené obojky a opasky ručně šité


V našem obchodě můžete nalézt kožené obojky, kožená vodítka nebo opasky kožené ručně šité, možností je i zakázková výroba z kůže. Každý náš produkt prochází procesem ruční výroby, díky čemuž se tak každý produkt stává jedinečným, ať už jde o opasky nebo obojky na míru. A nejenže vyrábíme ručně, většinu produktů rovněž ručně prošíváme. A právě pro ilustraci rozdílu mezi ručním a strojovým šitím jsme pro Vás připravili tento článek.

Ruční šití

Jakékoliv ruční šití přízemi lze charakterizovat jako způsob provlékání nitě předem vytvořenými otvory a jejich vzájemné provazování, sloužící k vytvoření pevného spoje. Steh se vytváří mezi dvěma po sobě následujícími otvory, jejichž vzdálenost udává délku stehu. Opakováním stehů za sebou vzniká řádka stehů. Při šití přízemi mohou být stehy vytvářeny jednou nebo dvěma jehlami současně. Pevnost a praktičnost jednoniťových stehů je menší, než u stehů dvouniťových. Po stránce pevnosti patří právě dvouniťové ruční stehy k nejkvalitnějším šitým spojům. Lze je snadno utahovat a při přetržení jedné z nití nedojde k úplnému oslabení stehu. Dvouniťové stehny jsou navíc vzhledné (ukládají se pod mírným úhlem) a na líci i rubu materiálu jsou stejné.

Hlavní rozdíl mezi ručním a strojovým šitím je v tom, že v případě přetržení jedné z nití u ručně šitého výrobku nedojde k úplnému oslabení stehu, neboť spojení zajišťuje druhá niť. Pokud dojde k přetržení nitě u strojově šitého výrobku, celý steh se povolí. Proto většinu našich produktů nejen ručně vyrábíme, ale ručně i šijeme!

Postup ručního šití

Sedlářský steh je obecně vytvářen prostřednictvím dvou tupých jehel umístěných na protilehlých koncích jednoho společného návleku. Předpokladem pro pevnost stehu je použití vhodné nitě (pro naše účely využíváme vysokopevnostní voskované nitě o průměru 0,6 - 1,2 mm), šité dílo musí být po celou dobu upnuto v koníku nebo svěrce. Koník vytvoří upínací čelist, mezi níž se uchytne šitý materiál tak, aby jeho kraje přečnívaly jen o tolik, kolik je potřeba k propíchnutí otvoru šídlem a ke správnému provázání stehů. Zásadou při ručním šití je skutečnost, že šijeme vždy směrem k sobě a dílo je přitom uchyceno lícovou stranou vpravo. Stehy se ukládají pod mírným úhlem a na líci i rubu materiálu jsou stejné. Na začátku šití se návlek nejprve protáhne prvním otvorem tak, aby se každá z jehel dostala na opačnou stranu šitého díla. V dalších otvorech se pak jehly proti sobě souběžně provlékají, nitě se v otvorech kříží a střídavě procházejí z jedné strany materiálu na druhou.

Strojové šití

Šicí proces je uskutečňován především řadou šicích strojů, ať už jednoúčelových nebo univerzálních. Strojové šití je nesrovnatelně časově méně náročné v porovnání s ručním šitím. Tato technika je poměrně snadno zvládnutelná a šicí stroje jsou široce dostupné. Při strojním šití se vždy jehla společně se svrchní nití vpichuje do látky z jedné strany, při zpětném pohybu této jehly vzniká na druhé straně šitého díla oko, kterým se prohodí člunek se spodní nití a steh se následně shora utáhne. Z uvedeného pramení hlavní nevýhoda strojového šití a tou je skutečnost, že v případě přetržení nitě dojde k úplnému oslabení stehu.